October 6, 2022

Datavitenskap, eller «data science» som det også ofte omtales som i utdanningssammenheng, er et spennende felt med mange interessante karrieremuligheter. Samtidig er fagfeltet bredt, noe som også betyr at det er både enkelt og vanskelig å komme i gang med datavitenskap. Som nybegynner kan det være utfordrende å orientere seg.

Ha fokus på metode og forståelse

Datavitenskap handler selvfølgelig om konkrete verktøy, programmering, datasett og algoritmer. Likevel er det viktig å huske på at datavitenskap også dreier seg om forståelse, riktig tilnærming og logiske tankerekker. Husk på at datavitenskap er et såkalt interdisiplinært fagfelt, der flere ulike kompetanser møtes. Helt konkret: husk på å skille mellom metodikk og verktøy.

Finn en balanse mellom fag og forretning

Data science dreier seg til syvende og sist om å levere forretningsverdi. Mer forskningsrettet modellering og analyse er selvfølgelig også et relevant område, men for de aller fleste vil en fremtidig karriere befinne seg i det private næringsliv. Det er greit å ha det i bakhodet når du ser på kombinasjonen av utdanning, praksis og læring på jobb.

En utdanning som passer deg

Det er mulig å drive med datavitenskap uten å ha en utdanning som er skreddersydd til akkurat dette fagfeltet. Husk på at det finnes stort overlapp med matematikk, andre datafag , statistikk og økonomiske fag. Flere norske læresteder tilbyr utdanningsløp som er spesifikt rettet mot en grad eller karriere innen datavitenskap. Likevel er det greit å huske på at du kan ta utgangspunkt i mange andre fagområder, for å senere spisse kompetansen mot data science.

Husk på at du ikke er ferdig utlært

I 2022 er praktisk talt alle yrkesroller helt avhengige av kontinuerlig læring. Det gjelder selvfølgelig også en rolle innen data science. Egentlig er dette punktet også bare en annen side av tipsene om metode, forståelse, fag, forretning og utdanningsvalg. Fokus bør hele tiden være på å lære metoder som har verdi over tid, ikke bare verktøy med begrenset relevans etter kort tid. En dypere forståelse gjør det mye lettere å lære nye teknikker senere.

Mange ulike karrierevalg – ikke la deg begrense

Det er lurt å ha et bevisst forhold til karrierevalg allerede som nybegynner innen data science. Hvis du følger et studieløp, vil lærestedene ha relevante samarbeid og partnere som tilbyr praksis. I tillegg er det viktig å huske på at etterspørselen er høy etter flinke ansatte med kompetanse innen datavitenskap. 

Mange spennende roller vil ha en annen stillingstittel enn «data scientist», ikke la deg begrense til kun den terminologien. Husk på den utrolige bredden innenfor dette fagfeltet, noe som også bidrar til utrolig mange spennende spesialiseringer. Datavitenskap åpner helt enkelt svært mange dører, det avsluttende tipset er derfor å alltid være åpen for noe nytt.