October 6, 2022

Kasinoer og kasinospill har en lang historie, og i nyere tid har spillutvalget vokst betydelig i digital form takket være ulike tilbud som dunder bonus. Nettspill bygger selvfølgelig på matematikk, modeller og algoritmer, men samtidig har også de eldre bordspillene og fysiske maskinene mange spennende vitenskapelige egenskaper. Å kjenne til det grunnleggende kan gjøre denne typen underholdning mer spennende.

Sannsynlighet, risiko og spillteori

Kasinospill dreier seg til syvende og sist om å ta risiko, med håp om å få en belønning. Det er kombinasjonen av risiko og belønning som er spennende – et spill der utfallet er gitt ville ha vært svært kjedelig. Det betyr også at noen grunnleggende vitenskapelige begreper er sentrale:

  • Sannsynlighet er et greit sted å begynne. Vi tenker da på for eksempel sannsynligheten for å få et gitt spillkort, at kulen på ruletten lander på rødt eller at spilleautomaten gir en stor utbetaling.
  • Risiko er definert som kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens. Det har ofte et negativt fortegn, men i forbindelse med kasinospill dreier det seg også om håpet om en gevinst.
  • Spillteori er et interessant tema i forbindelse med for eksempel poker. Dette fagområdet er relevant i mange andre sammenhenger, som for eksempel forhandlinger mellom to parter. I spillsammenheng er det interessant å vurdere hva motspillere vil gjøre.

Kasinoets beregninger og modeller

Det sies at «huset alltid vinner», i den betydning at kasinoet over tid alltid vil vinne, samtidig som spillerne over tid alltid vil tape. Det er for så vidt relativt logisk, kasinoer driver ikke med velgjørenhet. Som et absolutt minimum er det nødvendig å dekke kostnader forbundet med drift av kasinoet, derfor er det åpenbart at de forskjellige spillene må bygge på logikk og modeller som gir kasinoet en viss fordel.

I enkelte spill er det relativt enkelt å se hvor kasinoet finner denne fordelen. Rulett er et svært godt eksempel. Hvis vi ser isolert på enkelttall, er det mulig med innsats på tall fra 1 til 36. I tillegg finnes det enten ett eller to felt som er grønne, og som ikke er nummererte. Det betyr at selv på denne type spill har kasinoet en liten fordel. Hvis noen over tid spiller på både sort og rødt, som ville gitt akkurat pengene tilbake hvis det bare fantes røde og sorte nummererte felter, vil kulen likevel lande på de grønne feltene fra gang til annen.

Når det gjelder for eksempel spilleautomater, benyttes funksjoner som lager tilfeldige tall. Såkalte RNG («random number generator») gir tilfeldige utfall i hvert spill, men samtidig en jevn distribusjon over tid. 

Moderne kasinoer – nettløsninger og augmentert virkelighet 

Moderne kasinospill dreier seg ikke bare om matematikk, sannsynligheter og beregninger av gevinster. Nettkasinoer har revolusjonert spillmekanikken, ikke minst når det gjelder direktesendte spill. Såkalt augmentert virkelighet, som også kalles utvidet virkelighet på norsk, benyttes hyppig når det gjelder slike spill. 

Det ligger mye forskning og utvikling bak løsninger som kombinerer direktesendt video med fysiske komponenter og digitale innsatser. Samtidig finnes det også en tydelig kobling til de tradisjonelle områdene vi var innom over. Spillene dreier seg om å levere underholdning, men det er likevel morsomt å se hvordan vitenskap er selve grunnfjellet som opplevelsen bygger på. Et avsluttende eksempel kan være begrepet «volatilitet». Det benyttes vanligvis innen finans, statistikk og termodynamikk, men også som et mål på hvor jevne utbetalinger en spilleautomat leverer. Et godt eksempel på vitenskapen bak kasinospill.