September 30, 2023

Vitenskap og forskning er svært brede begreper, som selvfølgelig påvirker absolutt alle aspekter ved hverdagslivet vårt. Det er helt enkelt umulig å unngå å dra nytte av alle de godene som vitenskap har lagt til rette for at vi kan nyte godt av i 2022. Vitenskapen har gitt oss mange fantastiske verktøy som vi kan benytte i hverdagen.

En vitenskapelig tilnærming til egen helse

Det er greit å begynne med et tema som bokstavelig talt handler om liv og død. Samtidig er det et utfordrende tema på noen områder, da vitenskapen ikke alltid stemmer overens med menneskets genetiske programmering.

  • Kroppen er en svært finstemt maskin, som trenger oksygen, karbohydrater, proteiner og mange andre stoffer. Prosessene i kroppen er fascinerende, og et grunnleggende forhold til dem gjør det enklere å forstå hvorfor det er så viktig å ta sunne valg når det gjelder kosthold valg i hverdagen.
  • Vitenskapen har også gitt oss tilgang til et bredt utvalg legemidler. Disse medisinene redder utallige mennesker hver eneste dag. Betydningen til antibiotika, smertestillende medisiner og mange andre banebrytende hjelpemidler kan ikke overvurderes.
  • Vitenskapelig konsepter knyttet til fysisk aktivitet og bevegelse kan også være livsavgjørende. Mange nordmenn har et forhold til pulstrening, som er en vitenskapelig tilnærming til å forbedre utholdenhet.

Disse grunnleggende sammenhengene og temaene er kanskje ikke spesielt fascinerende «life hacks» (som å vaske toalettet med cola), men de er sannsynligvis noen av de aller viktigste vitenskapelige sammenhengene du kan ha et forhold til i hverdagen.

Energi og miljø – vitenskap i hverdagen

Energi i sin aller bredeste betydning omfatter alt fra elektrisk strøm til bevegelsesenergi og varme. Det betyr også at energi er noe vi har et forhold til hver eneste dag, uansett om det dreier seg om å lade mobiltelefonen eller å koke middag. Dessuten henger energi og bruk av forskjellige energiformer tett sammen med miljø, klimautslipp og global oppvarming.

At alle energiformer henger sammen er definert gjennom for eksempel termodynamikkens andre hovedsetning og begreper som entropi. Noe mer konkret kan vi se på hvordan for eksempel elektrisk strøm kan gjøres om til mekanisk bevegelse, som igjen kan skape varme i en motor, noe som igjen kan spre seg videre ut i et rom. Omvendt har den elektriske strømmen vi benytter i boligene våre sin opprinnelse i vannkraft, der vannet er flyttet mekanisk som følge av temperaturforandringer som fører til at det dannes vanndamp og etter hvert regn.

Hvilken betydning har det i hverdagen? Jo, for eksempel viser det til viktigheten av varmepumper eller andre mer effektive oppvarmingskilder i en bolig. Å omvandle elektrisk strøm, en svært høyverdig energiform, direkte til varme er helt enkelt sløsing.

Verdien av å forstå hvordan ting fungerer i hverdagen

De to temaene over er sannsynligvis et par av de viktigste når det gjelder å faktisk benytte vitenskap i hverdagen. Samtidig finnes det utallige andre eksempler på at vitenskapelig forståelse faktisk vil gjøre hverdagen enklere. Fra gjærbakst og vasketips til oppussingsprosjekter og hobbyer – med riktig kunnskap og innsikt i vitenskapen bak kan mye bli både enklere og mer spennende.